DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62874

Description of offences from the point of forensic pharmacy committed by juveniles.

В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. О. Курижева

Abstract


The results of the forensic investigation of pharmaceutical offenses committed by juveniles. Studied the age at which juveniles commit crimes, the types and severity. Developed a two-tier system of preventive measures adiktivnoy dependence and juvenile delinquency.


Keywords


forensic pharmacy; an offense; juveniles; addiction dependence

References


Бондаренко В. Д. Єдність суспільства – запорука для формування державного суверенітету в Україні / В. Д. Бондаренко // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 18-19.

Галацан О. В. Міжнародна стратегія в галузі охорони здоров’я – «двадцять одне завдання на ХХІ століття» / О. В. Галацан // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 27.

Гудзенко О. П. Міністерство охорони здоров’я України сприяє подальшому розвитку медичного та фармацевтичного права / О. П. Гудзенко // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 21-22.

Кримінальний Кодекс України // Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава – закон – виробник – оптовик – менеджер – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи : матеріали IV наук.-практ. конф. (16 листоп. 2007 р., м. Харків) / за ред. В. О. Шаповалової, В. П. Черних, В. В. Шаповалова, В. М. Ковалонко, В. В. Шаповалова (мол.) // Ліки України. – 2007. – № 112. – С. 214–275.

Курыжева О. А. Судебная фармация: злоупотребление несовершеннолетними лекарствами с психоактивными свойствами / О. А. Курыжева // Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 листоп. 2010 р., м. Харків) / за ред В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.), В. О. Шаповалової // Укр. вісн. психоневрології. – 2009.– Т. 17. – Вип. 2 (додаток). – C. 51–52.

Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова и др. – Х. : Факт, 2003. – 784 с.

Лісконог Г. М. Поява нових наркотичних засобів у нелегальному обігу потребує посилення оперативної майстерності служби БНОН і підвищення рівня підготовки провізорів-криміналістів / Г. М. Лісконог // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 23.

Манжос І. О. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики крадіжок, учинених неповнолітніми / І. О. Манжос // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 109. – С. 259–265.

Мачулін В. Ф. Поширення міжнародного співробітництва ВАКу України у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / В. Ф. Мачулін // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 18.

Прес-служба Президента України Віктора Януковича. Геннадій Васильєв: Питання щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів перебуває на особистому контролі Президента України // Офіц. сайт Президента України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua

Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних речовин на 2001–2017 рр. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 листопада 2010 р., м. Харків) / за ред В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.), В. О. Шаповалової // Укр. вісн. психоневрології. – 2010.– Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 10–15.

Тацій В. Я. Імплементація запропонованих євро комісією принципів нової архітектури у межрегіональному співробітництві як необхідна умова зниження рівня наркотизації населення в Україні / В. Я. Тацій // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 20-21.

Тюрин Г. Є. Щодо підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, спрямованої на боротьбу і профілактику злочинності / Г. Є. Тюрин // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – вип. 2 (додаток). – С. 21.

Фариннік В. І. Зростання реєстрації злочинів - це індикатор довіри населення до міліції України / В. І. Фариннік // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 19-20.

Фармацевтическое право в безпечному самолікуванні: лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря / под ред. В. В. Шаповалова. – Х.: Скорпіон, 2010. – 1200 с.

Фармацевтичне право в наркології / за ред. В. А. Шаповалової, І. К. Сосіна, В. В. Шаповалова. – Х. : Факт, 2004. – 800 с.

Фармацевтичне право у гінекології / за ред. В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова, О. Є. Вирви. – Х. : Факт, 2004. – С. 7–15.

Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне дослідження наркозлочинності серед неповнолітніх під час проведення досудового слідства / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. О. Курижева // Юрид. журн. – 2010. – № 5. – С. 51–53.

Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичний аналіз щодо попередження розповсюдження адиктивної залежності серед неповнолітніх як складової населення України / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. О. Курижева // Укр. журн. клін. та лаб. медицини. – 2010. – № 2. – С. 160–163.

Шепітько В. Ю. Органи досудового слідства: проблеми криміналістичного забезпечення їх діяльності в сучасних умовах / В. Ю. Шепітько // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Т. 18. – Вип. 2 (додаток). – С. 22-23.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.