DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.62771

Means of recording ownership right under the agreement

О. А. Сурженко

Abstract


The article is a study of means of ownership right acquisition. Special attention is given to such a way of ownership right acquisition, which is contained only in the law, without any other volitional actions on the part of the transmittee. The notion of ownership right transfer by means of its delivery and the meaning thereof as a lawful fact with the respective requirements to formation thereof is given.

Keywords


property; transfer; acquisition; acquisition-transfer certificate; ownership right; transmittee.

References


Белов В. А. Гражданское право. Общая и особенная части / В. А. Белов. – М., 2003. –960 с.

Гражданское и торговое право капиталистических стран / под ред. В. П. Мозолина, М. Ю. Кулагина. – М., 1980. – 382 с.

Про власність : Закон України від 07.02.1991 р. № 697-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 20. – Ст. 249.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України : Закон України від 27.04.2007 р. № 997-V (997-16) // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 33. – Ст. 440.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 11.02.2010 р. № 1878-VI (1878-17) // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – №18. – Ст. 141.

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29.11.2001 р. № 2866-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19.06.1992 р. № 2482-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

У справі за конституційним зверненням Ярового Сергія Івановича та інших громадян про офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень статей 1, 10 цього Закону (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків) : Рішення Конституційного Суду України від 02.03. 2004 р. № 4-рп/2004 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9503.

Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції,науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові права / за ред. проф. І. В.Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х. : ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 635 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.