Radioactive waste: problems of legal regulation.

М. Кинтікова

Abstract


The problems of legal regulation of radioactive waste management in Ukraine. It is proposed to make some changes in the classification criteria for a specific activity and supplement it with a new category - very low level waste.


Keywords


legal regulation; radioactive waste; the criterion of specific activity; low-level waste

References


Pro zatverdzhennya derzhavnykh sanitarnykh pravyl «Osnovni sanitarni pravyla zabezpechennya radiatsiynoyi bezpeky Ukrayiny»: Nakaz MOZ Ukrayiny vid 02.02.2005 No 54. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05 [in Ukrainian].

Poryadok zvil'nennya radioaktyvnykh materialiv vid rehulyuyuchoho kontrolyu u ramkakh praktychnoyi diyal'nosti: Nakaz Derzhatomrehulyuvannya Ukrayiny vid 01.07.2010 No 84yu. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0718-10 [in Ukrainian].

Pro povodzhennya z radioaktyvnymy vidkhodamy: Zakon Ukrayiny vid 30.06.1995 No 255/95-VR. akon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%804 [in Ukrainian].

Bilya sela Dovhivka ekolohy zafiksuvaly riven' radiatsiyi u 2,5 tysyachi mikrorenthen na hodynu, todi yak norma – 30 mikrorenthen. sn.ua/ukrayina. Retrieved from http://tsn.ua/ukrayina/na-dnipropetrovschini-znayshli-misce-u-kilka-raziv-radioaktivnishe-za-chornobil.html [in Ukrainian].

Ukrayins'ka storona prosyt' OBSYe pereviryty radiatsiynyy fon pislya vybukhiv na khimzavodi v Donets'ku. dt.ua. Retrieved from http://dt.ua/UKRAINE/ukrayinska-storona-prosit-obsye-pereviriti-radiaciyniy-fon-pislya-vibuhiv-na-himzavodi-v-donecku-177281.html [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiyu Implementatsiynoyi uhody mizh Kabinetom Ministriv Ukrayiny ta Orhanizatsiyeyu NATO z pidtrymky (ONP) pro perezakhoronennya radioaktyvnykh vidkhodiv, shcho utvorylysya vnaslidok vykonannya viys'kovykh prohram kolyshn'oho SRSR v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 17.06.2015 No 526-VIII. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13 [in Ukrainian].

Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku: Skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.07.2013 No 1071-r. zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya pereliku dokumentiv, yaki dodayut'sya do zayavy pro vydachu litsenziyi dlya okremoho vydu hospodars'koyi diyal'nosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 04.07.2001 No 756. zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/756-2001-%D0%BF [in Ukrainian].


GOST Style Citations


  1. Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05.
  2. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності [Електронний ресурс]: Наказ Держатомрегулювання України від 01.07.2010 р. № 84ю. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0718-10.
  3. Про поводження з радіоактивними відходами [Електронний ресурс] : Закон України від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%804.
  4. Біля села Довгівка екологи зафіксували рівень радіації у 2,5 тисячі мікрорентген на годину, тоді як норма – 30 мікрорентген [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/na-dnipropetrovschini-znayshli-misce-u-kilka-raziv-radioaktivnishe-za-chornobil.html.
  5. Українська сторона просить ОБСЄ перевірити радіаційний фон після вибухів на хімзаводі в Донецьку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/UKRAINE/ukrayinska-storona-prosit-obsye-pereviriti-radiaciyniy-fon-pislya-vibuhiv-na-himzavodi-v-donecku-177281.html.
  6. Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 17.06.2015 р. № 526-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13
  7. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Електронний ресурс] : Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071-р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80.
  8. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756. – Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/756-2001-%D0%BF.
DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.10.86891

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555