The use of «non-traditional» methods of obtaining information in law enforce.

Authors

  • С. В. Хілінський Національна академія внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.10.86889

Keywords:

criminology, unconventional methods, information, law enforcement agencies, lie detector

Abstract

The current state and prospects of "non-traditional" methods of obtaining information in law enforcement.

Author Biography

С. В. Хілінський, Національна академія внутрішніх справ

курсант 4-курсу ННІ № 2

References

Konstytucija Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 28.06.1996 № 254 k/96-VR. (1996). kodeksy.com.ua. Retrieved from http://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm [in Ukraine].

Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny [Elektronnyj resurs] : Zakon vid 05.04.2001 № 2341-III. (2001). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukraine].

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny: Zakon vid 03.04.2012 № 4651-VI. (2012). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukraine].

Pro Nacional'nu policiju: Zakon Ukrai'ny vid 02.07.2015 № 580-VIII. (2015). Golos Ukrai'ny, 141-142 [in Ukraine].

Pro operatyvno-rozshukovu dijal'nist': Zakon Ukrai'ny vid 18.02.1992 № 2135-HII. 1992. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukraine].

Pro organizacijno-pravovi osnovy borot'by z organizovanoju zlochynnistju: Zakon Ukrai'ny vid 30.06.1993 r., zi zminamy vid 01.01.2011. (2011). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukraine].

Pro sudovu ekspertyzu v kryminal'nyh i cyvil'nyh spravah: Postanova Plenumu Verhovnogo sudu Ukrai'ny vid 30.05.1997 № 8HI1. (1997). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 [in Ukraine].

Instrukcija shhodo zastosuvannja komp’juternyh poligrafiv u roboti z personalom organiv vnutrishnih sprav Ukrai'ny vid 28.07.2004 № 842. (2004). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1373-04 [in Ukraine].

Pro vnesennja zmin do nakazu Ministerstva justycii' Ukrai'ny vid 08.10.1998 № 53/5: Nakaz Ministerstva justycii' Ukrai'ny vid 27.07.2015 № 1350/5. (2015). Oficijnyj visnyk Ukrajny, 58, art. 1921 [in Ukraine].

Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrai'ny vid 25.02.1994 № 4038-HII: oficijnyj veb-sajt Verhovnoi rady Ukrainy. (1994). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 [in Ukraine].

Aleksovskyj, S.Ju. Netradycyonnaja krymynalystyka. poligraf-kz.narod.ru. Retrieved from http://poligraf-kz.narod.ru/pages/article02- I .html [in Russian].

Bilenchuk, P.D., Bilenchuk, P.D., Motlja, O.I., Rybal'chenko, O.M., Usikov, I.P. Bilenchuk, P.D. (Ed.). (2013). Audiovizual'na psyhofiziologichna diagnostyka ljudyny: istorija, teorija, praktyka. Kyiv [in Ukraine].

Vasyl'ev, A.N. (1970). Taktyka doprosa pry rassledovanyy prestuplenyj. Moscow: Juryd. lyt. [in Russian].

Gavrylova, H.H. (1986). Oshybky v svydetel'skyh pokazanyjah kak rezul'tat vneprocesual'nogo vozdejstvyja. Problemy psyhology sledstvennoj dejatel'nosty. Krasnojarsk: Yzd-vo Krasnojarsk. un-ta [in Russian].

Galagan, V.I. (2000). Vykorystannja poligrafu: «za» i «proty». Ukrai'ns'ke pravo, 1, 172–174 [in Ukraine].

Gapanovych, N.P. (1977). Zapomynanye y sohranenye v pamjaty vosprynymaemih obrazov. Voprosy krymynalystyky y sudebnoj ekspertyzy, 2, 242–252 [in Ukraine].

Zakatov, A.A. (1984). Lozh' y bor'ba s nej. Volgograd: Nyzhnevolzhsk. knyzhn. yzd-vo [in Ukraine].

Istorija poligrafu. Retrieved from http://poligraph-west.com.ua/ historyua.php [in Ukraine].

Klevcov, O. (1998). Mova zhestiv jak netradycijne znannja v rozsliduvanni zlochyniv. Pravo Ukrainy, 4, 58–61 [in Ukraine].

Klymenko M., Klevcov, O. (1998). Mozhlyvosti vykorystannja v rozsliduvanni zlochyniv dejakyh netradycijnyh kryminalistychnyh ta special'nyh znan' i metodiv. Pravo Ukrai'ny, 1, 95–100 [in Ukraine].

Nanivs'kyj, V., Leshkovych, T. (2014). Perspektyvy vykorystannja poligrafa u kryminal'nomu provadzhenni. Visnyk Nacional'noi' akademii' prokuratury Ukrai'ny, 1, 33–38 [in Ukraine].

Saltevskyj, M.V. (1997). Krymynalystyka v sovremennom, yzlozhenyy jurystov. Kharkov: Rubykon [in Russian].

Cyrkal', V.V. (1981). Nekotorye osobennosty taktyky doprosa s uchastyem specyalysta. Krymynalystyka y sudebnaja ekspertyza. Kyev, issue 22, 51–55 [in Russian].

Chernjej, V.V. (2015). Aktual'ni problemy vprovadzhennja poligrafichnyh tehnologij u pravoohoronnu dijal'nist'. Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 7-8.11.2015). Kyiv: Nac. akad. vnutr. Sprav [in Ukraine].

How to Cite

Хілінський, С. В. (2016). The use of «non-traditional» methods of obtaining information in law enforce. Theory and Practice of Jurisprudence, 2(10), 17. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.10.86889

Issue

Section

WINNERS OF THE II ROUND UKRAINIAN COMPETITION OF STUDENT PUBLICATIONS IN LEGAL SCIENCES