Premises institutionalization of the pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.10.84168

Keywords:

pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation, martial law, emergency law, area of anti-terrorist operation, institutionalization

Abstract

The article analyzes the current national regulatory consolidation preconditions institute pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operations.

Among the determinants that directly affect the institutionalization of the pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operations, distinguish objective and subjective conditions.

It is noted that the nascence of the institute pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operations was caused by objective necessity. However, these rules legalization caused not only by practical feasibility. According to the author, the purpose of the institute pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation - a universal. It is noted that in the future the need for such special, "exceptional" legal regulation may not be necessary. This right to case – ad hoc. However, despite this, the criminal procedural legislation should contain in its structure a special procedure for pre-trial investigation in the deployment of special legal regime.

Is observed that institutionalization studied the rules have not ended, because the practice of the rules of criminal procedure law governing the procedure of pre-trial investigation in terms of specific legal regimes, shows gaps, lack of legal certainty. Currently, the process of constructing an optimal model of pre-trial investigation under martial law, emergency or near the counterterrorist operation continues.

Author Biography

Oksana Lazukova, Yaroslav Mudryi National Law University

postgraduate of the Department of Criminal Procedure 

References

Global Terrorism Index 2015. economicsandpeace.org. Retrieved from http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf.

Global Terrorism Index 2016. economicsandpeace.org. Retrieved from http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf.

Pro zdіysnennya pravosuddya ta krimіnal’nogo provadzhennya u zv’yazku z provedennyam antiteroristichnoї operatsії: Zakon Ukraїni vіd 12.08.2014 № 1632-VІІ [On the administration of justice and criminal proceedings in connection with the anti-terrorist operation of 12.08.2014 No 1632-VІІ]. (2014). Vіdom. Verkhov. Radi Ukraїni, 39 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmіn do Zakonu Ukraїni «Pro borot’bu z terorizmom» shchodo preventivnogo zatrimannya u rayonі provedennya antiteroristichnoї operatsії osіb, prichetnikh do teroristichnoї dіyal’nostі, na strok ponad 72 godini: Zakon Ukraїni vіd 12.08.2014 № 1630-VІІ [On Amendments to the Law of Ukraine "On Combating Terrorism" on preventive detention in the area of the antiterrorist operation of persons involved in terrorist activities for over 72 hours of 12.08.2014 No 1630-VІІ]. (2014). Vіdom. Verkhov. Radi Ukraїni, 39 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Іnstruktsії pro poryadok preventivnogo zatrimannya u rayonі provedennya antiteroristichnoї operatsії osіb, prichetnikh do teroristichnoї dіyal’nostі, ta osoblivogo rezhimu dosudovogo rozslіduvannya v umovakh voєnnogo, nadzvichaynogo stanu abo u rayonі provedennya antiteroristichnoї operatsії: Spіl’niy nakaz Mіnіsterstva vnutrіshnіkh sprav Ukraїni, General’noї prokuraturi Ukraїni, Sluzhbi bezpeki Ukraїni vіd 26.08.2014 № 872/88/537 [On approval of Instruction on preventive detention in the area of the antiterrorist operation of persons involved in terrorist activities, and special regime of pre-trial investigation under martial law, emergency or in the area of antiterrorist operations: joint order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Prosecutor General of Ukraine Security Service Ukraine of 26.08.2014 No 872/88/537]. (2014). Ofіtsіyniy vіsnik Ukraїni, 67 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmіn do deyakikh zakonodavchikh aktіv Ukraїni shchodo nevіdvorotnostі pokarannya osіb, yakі perekhovuyut’sya na timchasovo okupovanіy teritorії Ukraїni abo v rayonі provedennya antiteroristichnoї operatsії: Zakon Ukraїni vіd 15.01.2015 № 119-VIII [On amendments to some legislative acts of Ukraine concerning the inevitability of punishment of people who are fleeing the temporarily occupied territory of Ukraine or in the area of anti-terrorist operation of 15.01.2015 No 119-VIII]. (2016). Vіdom. Verkhov. Radi Ukraїni, 22 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmіn do Krimіnal’nogo protsesual’nogo kodeksu Ukraїni shchodo osoblivogo rezhimu dosudovogo rozslіduvannya v umovakh voєnnogo, nadzvichaynogo stanu abo u rayonі provedennya antiteroristichnoї operatsії: Zakon Ukraїni vіd 12.08.2014 № 1631-VII [On Amendments to the Criminal Procedural Code of Ukraine regarding of special regime pre-trial investigation under martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation of 12.08.2014 No 1631-VII]. (2014). Vіdom. Verkhov. Radi Ukraїni, 39 [in Ukrainian].

Filimonov, V.D., Filimonov, O.V. (2014). Institut prava. Institut ugolovnogo prava. Institut ugolovno-ispolnitelnogo prava [Institute of Law. Institute of Criminal Law. Institute of Penitentiary Law ]. Mosсow: Yurisprudentsiya [in Russian].

Kerimova, Ye.A. (1998). Pravovoy institut (teoretiko-pravovoe issledovanie) [Legal Institute (theoretical and legal research)]. Candidate’s thesis. Saratov [in Russian]

Chesnov, K.V. (2011). Konstitutsionno-pravovaya institutsionalizatsiya sistemy ispolnitelnoy vlasti v Rossii [Constitutional and legal institutionalization of the system of executive power in Russia]. Candidate’s thesis. Belgorod [in Russian].

Sukhorukova, M.O. (2014). Globalna іnstitualіzatsіya: sutnіsnі kharakteristiki ta etapi rozvitku [Global institutionalization: intrinsic characteristics and development stages]. Zovnіshnya torgіvlya: ekonomіka, fіnansi, pravo Foreign trade, economics, finance, law, 4 (75), 83–91[in Ukrainian].

Valiev, R.G. (2013). O znachenii kontsepta “pravovaya institutsionalizatsiya” [The significance of the concept of "legal institutionalization"]. Yuridicheskaya nauka i praktika: istoriya i sovremennost: sbornik materialov I Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – Legal Science and Practice: Past and Present. Ryazan, 21-24 [in Russian].

Dufenyuk, O.M. Aksіologіya krimіnalnogo provadzhennya [Axiology of criminal proceedings]. www.lsej.org.ua. Retrieved from http://www.lsej.org.ua/3_2014/45.pdf [in Ukrainian].

Matuzov, N.I. (1971). K deleniyu prava na obektivnoe i subektivnoe [By the division of the right to objective and subjective]. Pravovedenie – Jurisprudence, 2, 105-106 [in Russian].

Ushakov A.A. (1973). Pravo – subektivnyy obraz obektivnogo mira [Right – a subjective image of the objective world]. Pravovedenie – Jurisprudence, 2, 9099 [in Russian].

Zadvoryanskiy, Ye.E. (1973). Rol sudebnogo kontrolya v konstitutsionno-pravovom obespechenii bezopasnosti i protivodeystviya terrorizmu (na primere sudebnoy praktiki Izrailya) [The role of judicial review in the constitutional and legal security and counter-terrorism (for example, the judicial practice of Israel)]. Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatelstvo; pravo i upravlenie – Science and Education: Agriculture and economics; entrepreneurship; law and governance, 2011, 10 (16), 107115 [in Russian].

Rol suddіv u zakhistі verkhovenstva prava ta prav lyudini v kontekstі terorizmu [The role of judges in the international context and in the context of terrorism]: Visnovok № 8 (2006), skhvaleniy Konsultativnoyu radoyu єvropeyskikh suddіv, dokument № CCJE (2006) 3. Strasburg, 8-10.11.2006. court.gov.ua. Retrieved from http://court.gov.ua/userfiles/visn_8_2006.pdf.

Published

2016-12-19

How to Cite

Lazukova, O. (2016). Premises institutionalization of the pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation. Theory and Practice of Jurisprudence, 2(10), 12. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.10.84168

Issue

Section

CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS; FORENSIC EXAMINATION