Ways to improve performance on prevention subєktov selfish violent crime of the railways

А. В. Бугаєць

Abstract


The article highlights the main ways to increase the effectiveness of the self-serving entities to prevent violent crime on the railways.

Keywords


actors; selfish violent crime; railway transport

References


Гетман Н. И. Организация борьбы с преступлениями на пассажирском

железнодорожном транспорте. Практическое пособие / Н. И. Гетман, Ю. В. Степаненко. –М. : Экзамен, 2003. – 128 с.

Гіжевський В. К. Становлення, розвиток та особливості діяльності органів внутрішніх справ на транспорті. Історичний огляд: навч. посіб. / В. К. Гіжевський. – К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ України, 1999.– 160 с.

Жижко А. А. Органы внутренних дел на транспорте и особенности управления ними / А. А. Жижко. – М. : Акад. МВД СССР, 1987. – 39 с.

Крилов О. Ю. Актуальні питання реформування транспортної міліції в Україні / О. Ю. Крилов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – 2012. – № 2. – С. 69–75.

Організаційно-правові засади боротьби з крадіжками вантажів на об’єктах залізничного транспорту / [В. Л. Грохольський, В. П. Платіка, С. В. Продайко, В. Є Соломко]. – Одеса : ОЮІ НУВС. 2003. – 170 с.

Ортинський В. Л. Актуальні проблеми взаємодії територіальних та транспортних ОВС у боротьбі із злочинністю / В. Л. Ортинський // Проблеми взаємодії територіальних і транспортних органів внутрішніх справ у попередженні та розкритті злочинів : тези допов. наук.-практ. конф., 23 травня 2003 р. – Львів, 2004. – С. 3–11.

Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua

Федоров К. Л. Транспортна міліція / К. Л. Федоров, С. С. Малевич // Юридична енциклопедія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького : у 6 т. / голов.редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Укр. енциклопедія, 2004. – Т. 6. – С. 120.

Филимоненко В. С. Транспортная милиция. История и современность /В. С. Филимоненко, В. И. Ермоленко. – Мн. : ООО «ФУАинформ», 2004. – 210 с.

The official report of the consultation of experts concerning a security of transportations of nuclear fuel and nuclear waste of Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Russia, the

USA. 21.03.2007. Cierna nad Tisou, Slovakia


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63554

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555