Problems of legislative fixing the introduction of probation in Ukraine

К. А. Автухов

Abstract


Analyzed the prospects of the law on probation Institute in Ukraine. The main problematic aspects introduction of probation. Proposed possible way to address disputes integration into the legal system Patriotic Institute of probation. The question of as sources of penal law considered.

Keywords


probation; probation service; criminal executive inspection

References


Проект Закону України «Про службу апробації» // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_

?id=&pf3511=45301. – Загол. з екрану.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження служби пробації)» // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45299. – Загол. з екрану.

Проект Закону України «Про апробацію» // Верховна Рада України : офіційний веб- портал. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua /pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45499. – Загол. з екрану.

Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : Указ Президента України від 04.05.2011 р. № 597/2011 // Офіц. вісн. України — 2011. – № 41. ст. 1663.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 250 000 слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63525

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555