Release of prisoners from punishment due to illness: theoretical and practical problems

М. В. Романов

Abstract


In the article are considered the release of prisoners from punishment due to illness. Showed the characteristic features of the grounds for relief, identified the types of the release due to illness. Identifies the main problem points of legal regulation and application of the release of convicted due to illness.

Keywords


release due to illness; serious illness; the list of diseases that can be grounds for discharge

References


Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально- виконавчої служби України : Указ Президента України від 08.11.2012 р. № 631/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 87. – Ст. 3531.

Узагальнення практики застосування звільнення від кримінальної відповідальності та кримінального покарання у 2011-2012 роках [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://gmm.vn.court.gov.ua/sud0205/analiz/30090.

Узагальнення судової практики застосування законодавства про звільнення від покарання або від подальшого відбування покарання за хворобою [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://bz.ks.court.gov.ua/sud2102/16/5.

Скалько І. Смертна кара замість позбавлення [Електрон. ресурс] волі / І. Скалько. – Режим доступу : http://www.khpg.org/pda/index.php?id=1369037272.

Письменський Є. О. Законодавчі та правозастосовні проблеми звільнення від покарання за тяжкою хворобою (ч. 2 ст. 84 КК України) / Є. О. Письменський // Наук. вісник Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 3. – С. 230–238.

Ухвали і постанови судів різних регіонів з питань звільнення засуджених за хворобою [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://pravoscope.com/vidpr-kriminalne/act-

%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E-q/section-acts.

Рябих Н. В. Право на життя та право на медичну допомогу осіб засуджених до позбавлення волі / Н. В. Рябих // Митна справа. – 2012. – № 5 (83). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 263–269.

Доповідь Українському Уряду щодо візиту в Україну, здійсненого Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) з 1 по 10 грудня 2012 р. [Електрон. ресурс]. –Режим доступу : http://www.khpg.org/ru/index.php?id=1379842217#_ednref25.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63473

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555