Balanced approach as an important factor of criminalization and decriminalization

О. Е. Радутний

Abstract


The problem of criminalization and decriminalization of criminal acts considered from the perspective of a balanced approach, under which the author understands this attitude to new forms of illegal behavior, characterized by careful analysis, classification, identification of common features, removing pettiness description, comparison with the existing features of criminal law etc. As an example, consider the qualifying features that characterize the new forms and methods of committing crimes.

Keywords


criminalization; decriminalization; new forms and methods of committing crimes

References


Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Дедукція.

Воробей П. А. Кримінально-правовий режим предметів злочину / П. А. Воробей // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. / голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2011. – С. 106–111.

Грицівий М. І. Узагальнення «Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» / М. І. Грицівий, В. В. Антощук // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 2. – С. 16–22.

Лопухин А. П. Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-экономических и государственных законах Моисея. Суд над Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения. Вавилонский царь правды Аммураби и его новооткрытое законодательство в сопоставлении с законодательством Моисеевым. – 1904 / под ред. и с предисл. проф. В. А. Томсинова / А. П. Лопухин. – М. : Зерцало, 2005. – 328 с.

Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини : постанова ПВСУ від 01.04.1994 р. № 1 // Юридичний вісник України. – 1999. – № 16.

Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова ПВСУ від 07.02.2003 р. № 2 // Юридичний вісник України. – 2003 р. – № 11.

Савченко А. В. Удосконалення кримінальної відповідальності за шахрайські посягання в Україні: європейський досвід / А. В. Савченко // 10 років чинності Кримінального кодексу України … – С. 117–121.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63451

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555