The Customs regime of transit

М. Г. Шульга

Abstract


The article is devoted to determination of the customs transit regime, conditions of application, current restrictions specified requirements, the status of goods under this regime.

Keywords


customs regulations; customs transit; customs clearance; customs clearance; declaration

References


Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175.

Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / О. П. Гребельник. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 696 с.

Митний контроль та митне оформлення : навч. посіб. / за ред. М. М. Каленського, П. В. Пашка. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 284 с.

Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні: теорія та практика : навч. посіб. / С. Терещенко, В. Науменко. – К. : АТ «Август», 1999. – 296 с.

Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008 р. – 757 с.

Коментар до Митного кодексу України / за ред. П. В. Пашка, М. М. Каленського. – К. : Юстініан, 2004. – 736 с.

Митне право України : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Ченцова та Д. В. Приймаченка. – Вид. 2. – К. : Істина, 2008. – С. 124–140.

Дудчак В. І. Митна справа : навч. посіб. / В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 147–165.

Про транзит вантажів : Закон України від 20.10.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. - № 51. – Ст. 446.

http://www.kmu.gov.ua/docs/agreement/Annex XV to Agreement.pdf.

http://tamoj.ru/custom shpor/251-procedura-st-t1t2.html.

http://www.traceca ora.ota/uploads/media/07uacustomsCode06-11-12rus.pdf.

Про затвердження переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України : постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 40. – Ст. 1531.

Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів : постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2002 р. № 1908 // Офіц. вісн. України. – 2002.– № 51. – Ст. 2322.

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів їх застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа : наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 631// Офіц. вісн. України. – 2012. – № 64. – Ст. 2627.

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень : наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2012 р. № 1066 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 99. – Ст. 4027.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63414

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555