Features of the legal regulation of rent water bodies in the modern world

М. С. Костюченко

Abstract


This article deals with current issues of lease water bodies in the present. We consider renting facilities, their legal status, usage, rental agents, especially their legal status and extent of possible behavior as participants lease.

Keywords


water; water tenant; artificially created water bodies

References


Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012 р. № 5293-VI // Офіц. вісник України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.

Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення : наказ Держводгоспу України від 03.06.1997 р. № 41 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 2. – Ст. 60.

Гордєєв С. В. Новели законодавства щодо оренди водних об’єктів : зб. матеріалів круглого столу (24.05.2013 р.) «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права» / за ред. М. В. Шульги. – Х. : НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. – 157 с.

Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів : постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 420 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/420-2013-п.

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 р. № 99, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 р. за № 775/23307 [Електрон. ресурс]. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0775-13.

Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти : наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 р. № 236, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 986/23518 [Електрон.ресурс]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0986-13.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63319

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555