Some questions of economic legal support of reliability and security of natural gas supply by the Ukrainian legislation

І. В. Подрез-Яполова

Abstract


In article single questions of economic legal support of reliability and security of natural gas supply in Ukraine are analyzed. Some measures of economic and legal regulation security of natural gas supply are defined. In this article investigated the problems of legislative regulation of support reliability and security of natural gas supply.

Keywords


natural gas market; energy security; measures of economic and legal regulation security of natural gas supply

References


Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : кол. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 520 с.

Голікова С. В. Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні / С. В. Голікова, В. Г. Дідик, О. С. Матвійчук, Н. І. Соколовська, О. О. Шах / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К., 2007. – 146 с.

Доповідь про забезпечення надійності поставок природного газу в Європейську частину ЄЕК ООН / Газовий Центр Європейська Економічна Комісія ООН, Женева, Швейцарія, вересень 2003 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :/http://www/gascentre.unece.org/info/Report-final-09-2003-rus.pdf.

Енергетична безпека України : зб. ст. та аналіт. матеріалів / за заг. ред. О. О. Воловича / Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс , 2009. – 356 с.

Євдощук М. І. Теоретичні засади інтеграції України в Європейську систему газозабезпечення / М. І. Євдощук, І. М. Ісаєва // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : зб. наук. праць. – 2011. – С. 48–58.

Загній О. Г. Інноваційні аспекти підвищення надійності постачання і транзиту природного газу територією України / О. Г. Загній, О. Ф. Ляшенко, Д. В. Ляшенко //Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 1. – С. 73–79.

Квасній Л. Г. Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова економічної безпеки ринку енергоносіїв / Л. Г. Квасний // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 605 (2007). – C. 212–217.

Україна у системі міжнародної безпеки: моногр. / Рада національної безпеки і оборони України ; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – К., 2009. – 450 с.


GOST Style Citations






DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63226

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555