DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63177

Contemporary state of the improper use of budget funds in the Armed Forces of Ukraine

О. М. Олійник

Abstract


The contemporary state of the improper use of budget funds in the Armed Forces of Ukraine based on the empiric research results is described in this scientific paper (rate, structure, dynamics, latency, geography, «price»)

Keywords


the improper use of budget funds; the Armed Forces of Ukraine; state of the improper use of budget funds; criminological characteristics of the improper use of budget funds

References


Відомості Державної фінансової інспекції України про виявлені порушення при використанні загальнодержавних ресурсів у 2010 – 2013 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/75469.

Інформація Генеральної прокуратури України про стан законності у державі у 2008 – 2012 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/vlada.

Кальман А. Г. Понятийный аппарат современной криминологии.Терминологический словарь / А. Г. Кальман, И. А. Христич ; под ред. В. Голины. – Х. : Гимназия, 2005. – 272 с.

Коваленко С. В. Деякі кримінологічні аспекти боротьби з економічною злочинністю / С. В. Коваленко // Вісн. ЛАВС. – 2004. – Вип. 4. – С. 134–145.

Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні / М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 109–117.

Лист Генеральної прокуратури України від 12.03.2014 р. № 27/2-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/vlada.

Лист Державної судової адміністрації України від 17.02.2014 р. № 15-944/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/vlada.

Лист Державної фінансової інспекції України від 11.03.2014 р. № 08-14/371 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/.

Лист МВС України від 25.02.2014 р. № 16/2-944 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/mvd/2770-1289.html.

Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Особенная часть : учебник / В. В. Лунеев. – в 2 т. – Т. 2. – М. : Юрайт, 2013. – 872 с.

Матеріали акта ревізії Державної фінансової інспекції України від 29.08.2013 р. № 08-21/16. роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/.

Матеріали акта ревізії Державної фінансової інспекції України від 22.06.2012 р. № 08-21/29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/.

Нечитайло В. А. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Наук. вісн. НАВС. – 2014. – № 1. – С. 64–74.

Присяжнюк В. Захистити інтереси держави у бюджетній сфері – головний пріоритет у діяльності органів прокуратури / В. Присяжнюк // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 6. – С. 29–33.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо Резервного фонду бюджету) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50277. – Загол. з екрана.

Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : монографія / Р. Л. Степанюк ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. – Х. : Ніка Нова, 2012. – 382 с.

Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів / В. Тацій // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 13–18.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555