DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63089

Organizational-legal aspects of realization of publicity’s principle in the President of Ukraine activity’s

А. С. Крижановська

Abstract


Article is devoted to research of a role of the constitutional principle of publicity in activity of the President of Ukraine, organizational-legal aspects of its realisation. The analysis of features of standard fastening in the operating constitutional legislation of Ukraine of a principle of publicity and the organizational mechanism of its realisation in activity of the President of Ukraine is carried out. Offers on improvement of legal regulation of organizational bases of publicity in activity of the head of the Ukrainian state are given

Keywords


a publicity principle; the right to the information; a power openness; the President of Ukraine; Administration of the President of Ukraine

References


Гласность: мнения, поиски, политика : [сборник / сост. Ю. М. Батурин]. – М. : Юрид. лит., 1989. – 366 с.

Канунников А. Б. Гласность в системе социалистической демократии (політико-правовой аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. Б. Канунников. – М., 1990. – 17 с.

Положення про Прес-службу Президента України : розпорядження Президента України від 08.02.2005 р. № 48/2005-рп [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/documents/2262.html.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 446.

Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної виконавчої влади : розпорядження Президента України від 23 листопада

р. № 419/95-рп [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://www.uazakon.com/documents/date_5y/pg_iruzxh.htm.

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України : Указ Президента України від 05.04.2011 р. № 548/2011 // Офіційний вісник Президента України

Про Положення про Адміністрацію Президента України : Указ Президента України від 02.04.2010 р. № 504/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 13. – Ст. 468.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України : Указ Президента України від 09 квітня 1997 р. № 314/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 17.

Серьогін В. О. Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. О. Серьогін. – Х., 1999. – 192 с.

Тодика Ю. Конституційний принцип гласності як гарантія основних прав і свобод громадян / Ю. Тодика, В. Серьогін // Право України. – 1998. – № 6. – С. 22–24.

Томкіна О. Принцип гласності процедури прийняття правових актів Кабінету Міністрів України / О. Томкіна // Право України. – 2004. – № 9. – С. 28–31.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555