DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.62998

Legal concepts to support mechanism economic policy

Д. В. Задихайло

Abstract


The article deals with the legal and legislative support mechanism of formation and implementation of economic policy. Economic policy is seen as conceptual product information as the direction of the state, as a factor in the formation of economic and legal policy and economic legislation

Keywords


economic policy; economic and legal policy; legal economic order

References


Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право" / Ю. Є. Атаманова. – Х. : Б. в., 2009. – 37 с.

Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного ринку України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, арбітражний процес» / О. Ю. Битяк. – К. : Б. в., 2010. – 20 с.

Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В. В. Кудрявцева. – Х. : Б. в., 2010. – 20 с.

Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право,

господарсько-процесуальне право» / В. І. Кухар. – Х. : Б. в., 2008. – 20 с.

Пашков В. М. Наукові та методичні основи організації і виконання експертно-криміналістичних обліків органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика. Судова

експертиза» / В. І. Пашко. – К. : Б. и., 1995. – 23 с.

Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / К. С. Пісьменна. – Х. : Б. в., 2008. – 19 с.

Юсупов В. А. Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономічної політики держави : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право,

господарсько-процесуальне право» / В. А. Юсупов. – Х. : Б. в., 2009. – 20 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.