The legal mechanism of customs clearance of the goods movement.

М. Г. Шульга

Abstract


The article is devoted to the disclosing of essence the customs clearance of goods while moving across the customs border of Ukraine. The author concentrates on the formation of the legal mechanism of customs clearance, starting with the first of the Customs Code of Ukraine

Keywords


customs clearance, customs regulations, cross-border movement of goods; declaration

References


Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175.

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 38. – Ст. 288.

Митний кодекс України від 12.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 16. – Ст. 203.

Сандровский К. К. Таможенное право в Украине : учеб. пособ. для студентов юрид. вузов и ф-тов / К. К. Сандровский. – К. : Вентури, 2000. – 208 с.

Про затвердження Тимчасового положення про порядок пропуску товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України : наказ ДМС України від 30.12.1991 р. № 7 // Зб. наказів та розпоряджень Держмиткому. – Вип. 1. – К. : ДМК України, 1994. – С. 112–137.

Про спрощення процедур митного оформлення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій : наказ ДМК України від 18.04.1995 р. № 172 // Таможенное законодательство Украины. – Х. : Ксилон, 1996. – Ч. ІІ. – С. 17-18.

Положення про порядок митного оформлення товарів та інших предметів, що перевозяться між митницями на території України : наказ ДМК України від 27.09.1993 р. № 246 // Там само. – С. 19-22.

Про декларування товарів, які переміщуються транзитом через територію України : наказ ДМК України від 21.09.1995 р. № 460 // Там само. – С. 102-103.

Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України : наказ ДМК України від 13.08.1995 р. № 253 // Там само. – С. 107–127.

Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України суден закордонного плавання : наказ ДМК України від 29.06.1995 р. № 283 // Там само. – С. 141–

Про Порядок митного оформлення книжки МДП на товари та інші предмети, що перевозяться між митницями з дотриманням процедури МДП : наказ ДМК України від 03.1995 р. № 83 // Там само. – С. 134–140.

Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію : постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. № 574 // Митне законодавство України. – Х. : Ксилон, 2004. – С. 209–213.

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації : наказ ДМС України від 09.07.1997 р. № 307 // Там само. – С. 214–259.

Про затвердження порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину, безмитної торгівлі : наказ ДМС України від 06.1998 р. № 380 // Там само. – С. 266–285.

Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур від 05.1973 р. в редакції Протоколу 1999 р. [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт ВМО. – Режим доступу : http://www.wcoomd.org.

Питання пропуску через державний кодон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними : постанова

Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. № 1989 // Митне законодавство України. – К. : Ксилон, 2004. – С. 129–139.

Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України : постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. № 80 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 5. – Ст. 222.

Про затвердження Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 09.07.1997 р. № 307 : наказ ДМС України від 24.12.2003 р. № 908 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Т. 2. – Ст. 2873.

Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів : постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 748 // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 29. – С. 33.

Про затвердження Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України : наказ ДМС України від 12.12.2005 р. № 1227 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52. – Ст. 3369.

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.07.1997 р. № 307 : наказ ДМС України від 07.11.2007 р. № 933 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 92. – Ст. 3374.

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа : наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 631 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 64. – Ст. 2627.

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму : наказ Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 657 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 80. – Ст.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62861

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555