Reasonable Terms of Court Trial: Organizational Aspects

В. В. Городовенко

Abstract


The article presents analysis of fair and public court hearings within a reasonable time under legislation on judiciary of Ukraine. The author gives some recommendations on shortening the time of court hearings based on the standards of European Court of Human Rights.

Keywords


«reasonable» terms of court trial; distribution of cases between judges; disciplinary responsibility of judges

References


Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография / С. Ф. Афанасьев / под ред. М. А. Викут. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 176.

ВРЮ запропонувала ВР звільнити за порушення присяги суддю Єнакіївського міського суду [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua. – Заголовок з екрану.

Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. – М. : МНИМП, 1998. – 600 с.

До європейської моделі судової влади // Юрид. вісн. України. – 2005. – № 6. – С. 7.

Інформаційно-аналітичні матеріали діяльності ДСА України з питань організаційного забезпечення діяльності судів // ІХ з’їзд суддів, м. Київ, 13-14 листопада 2008 р. – К., 2008. –С. 5-6.

Міжнароді стандарти незалежності суддів : збірка док. – К. : Поліграф-Експрес, 2008. –184 с.

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія / О. М.Овчаренко – Х. : Право, 2008. – С. 154-–160.

Организация и деятельность адвокатуры в России / [сост. : В. М. Ануфриев, С. Н. Гаврилов]. – М. : Юриспруденция, 2001. – 432 c.

Положення про автоматизовану систему документообігу суду: затверджено рішенням Ради суддів України від № 30 і наказом ДСА України № 188 від 26.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/2313133ds564/. – Заголовок з екрану.

Про Вищу раду юстиції : Закон України № 22/98-ВР від 15.01.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – С. 13. – Код акта 4808/1998.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України від 24.09.2008 р. № 586-VI // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – С. 76. – Ст. 2652. – Код акта 44676/2008.

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 р. // Уряд. кур’єр. – 2002. – № 244. – С. 11.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.02.2002 р. // ВВР України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара. – Х. : Право, 2010. – С. 184–190.

Спільний висновок щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», ухвалений Венеціанською комісією на 84-му пленарному засіданні (Венеція, 15-16 жовтня 2010 р.)[Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/285DC84A1EFF78FAC22577C20051A2AA?opendocument.– Заголовок з екрану.

Уманец А. К началу 2012 г. судебная система лишится четверти своего судейского состава [Електрон. ресурс] / А. Уманец. – Режим доступу : http://www.judges.org.ua/dig1711.htm.– Заголовок з екрану.

European Judicial Systems. European Commission for the Efficiency of Justice. – Council of Europe, 2006. – 219 p


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62450

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555