DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62395

Information relations

Л. П. Коваленко

Abstract


This article discusses the concept and nature of the singularity, the value of information relations. The classification of groups of social relations, which are the subject of information law.

Keywords


information; legal information; the subject of legal information; legal information content

References


Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. … д-ра юрид. наук :12.00.07 / Ірина Василівна Арістова. – Х., 2002. – 476 с.

Баранов О. Інститути інформаційного права // Правова інформатика. – 2006. –№ 3. – С. 40–46.

Бачило И. Л. Конфликты в информационной сфере. Правовые проблемы (Семинар сектора информационного права ИГП РАН) / И. Л. Бачило, А. Г. Арешев //Государство и право. – 2008. – № 7. – С. 98–106

Беляков К. И. Управление и право в период информатизации : монография /К. И. Беляков. – К. : КВІЦ, 2001. – 308 с.

Бєляков К. Організаційно-правові проблеми формування державної

інформаційної політики України / К. Бєляков // Право України. – 2004. – № 10. – С. 16–19.

Гавловський В. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування / В. Гавловський, В. Цимбалюк, М. Швець, Р. Калюжний // Право України. –2001. – № 7. – С. 81.

Гевлич А. Державна політика України у сфері захисту персональних даних : міжнародно-правовий аспект / А. Гевлич, В. Селиванов // Право України. – 2006. – № 1. – С. 9–15.

Гонцяж Я. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції. Процедура / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. – К. : Міленіум, 2002. – 240 с.

Додонов О. Г. Інформаційна політика органів державної влади і напрями удосконалення. Стратегії розвитку України: теорія і практика / О. Г. Додонов,О. В. Литвиненко, С. О. Янішевський ; за ред. О. С. Власика. – К. : НІСД, 2002. – 615 с.

Костецька Т. А. Актуальні проблеми державно-правового регулювання інформаційних відносин / Т. А. Костецька // Часопис Київського університету права. – 2006.– № 4. – С. 63–68

Нисневич Ю. А. Информационная политика России: проблемы и перспективы / Ю. А. Нисневич. – М. : Фонд «Ноосфера», 1999. – 176 с.

Олійник О. В. Політико-правові аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави / О. В. Олійник, О. В. Соснін, Л. Є.Шиманський // Держава і право. – 2001. – Вип. 13. – С. 34–41.

Письменский А. А. Информационное право Украины. Законодательство,комментарии, перспективы / А. А. Письменський. – Х. : Бизнес Информ, 1996. – 248 с.

Правовая информатика и кибернетика : учебник / Г. А. Атанесян, О. А.Гаврилов, П. Дѐри, А. Г. Каблуков, и др. ; под ред. Н. С. Полевой. – М. : Юрид. лит., 1993. –528 c.

Рассолов М. М. Правовая информатика и управление в сфере

предпринимательства : учеб. пособ. / М. М. Россолов, В. Д. Элькин, И. М. Россолов. – М. :Юристъ, 1996. – 480 с.

Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України / О. В. Синєокий.-Х. : Право, 2010. – 360 с.

Фігель М. В. Доступ до інформації та електронне урядування / М. В. Фігель. – К. :Факт, 2004. – 336.

Цимбалюк В. Інформаційне право: визначення сутності та змісту як комплексної галузі права / В. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2005. – № 2. – С. 5–14.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.