DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62370

Progress of legal thought in the field of the protection of forests: historical parallels

Т. П. Єгорова

Abstract


In this article the development of the legislation on the protection of forests of Ukraine and the Russian Federation from the ancient times to the end of the XVII-th century has been investigated. Their comparative analysis has been made and positive and negative trends of that time policy of the protection of forests have been determined.

Keywords


protection of forests; legislation on the protection of forests; legal thought

References


Абанина Е. Н. Правовая охрана лесов Российской Федерации : дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.06 / Елена Николаевна Абанина. – Саратов, 2004. – 179 с.

Борейко В. Є. Історія охорони природи України (X ст. – 1980 р.) / В. Є. Борейко ;Київ. еколого-культур. центр. – К., 2001. – 226 с.

Генсирук С. А. Історія лісівництва в Україні / С. А. Генсирук, О. І. Фурдичов, В. С. Бондар. – Л. : Світ, 1995. – 422 с.

Кіндюк Б. В. Історична динаміка джерел українського лісового права / Б. В. Кіндюк // Право України. – 2011. – № 10. – С. 285–291.

Кіндюк Б. В. Історія розвитку джерел лісового права / Б. В. Кіндюк // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 43. – С. 410–413.

Кіндюк Б. В. Правові засади охорони лісів на землях Козацької України /Б. В. Кіндюк // Право України. – 2009. – № 8. – С. 166–170.

Кіндюк Б. В. Правові засади охорони лісів у Лісовому Уставі 1567 р. Великого Князівства Литовського / Б. В. Кіндюк // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. – С. 127–131.

Кіндюк Б. В. Правові засади охорони лісів у Соборному Уложенні 1649 р. /Б. В. Кіндюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 11–13.

Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України / Я. Лазаренко // Право України. – 2003. – № 2. – С. 131–135.

Лапчан І. Становлення лісового права та відповідного законодавства України:історичний аспект / І. Лапчан // Право України. – 2006. – № 9. – С. 129–133.

Логвиненко О. Лісове законодавство в Україні у XVIII ст. / О. Логвиненко //Право України. – 2002. – № 12. – С. 140–142.

Челпан Р. В. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI - першій чверті XVIII ст. / Р. В. Челпан // Бюл.Мін-ва юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 111–117.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.