Legal problems related to payment of material assistance in childbirth

Є. П. Яригіна

Abstract


Problems, which are connected with payments of cash benefits after giving birth to a child, are researched. It is proposed to make amendments to some normative acts.

Keywords


social policy; giving birth to a child; benefits; cost of living

References


Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. –Ст. 141.

Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Закон України від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ // ВВР України. – 1993. – № 5. – Ст. 21 (зі змінами та доповненнями).

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 52. – Ст. 2365.

Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні : наказ Міністерства юстиції України від 18 листопада 2003 р. № 140/5 [Електрон. ресурc]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Уряд. кур'єр.– 2002. – № 6.

Сімейний кодекс України вiд 10 січня 2002 р. № 2947-III // ВВР України. –2002. – № 21. – Ст. 135.

Щодо порядку розрахунку допомоги при народженні дитини : лист Міністерства праці та соціальної політики України від 5 серпня 2008 р. № 3293/0/10-08/5 // Оплата праці. –2008. – № 5.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62358

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555