DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62329

Limitation of the right to engage in entrepreneurial activity

К. Г. Боберська

Abstract


The article is devoted to the principles, means and types of limitations of the right to engage in entrepreneurial activity. Determination of the right to engage in entrepreneurial activity is offered

Keywords


limitation of rights and freedoms; prohibition; entrepreneurial activity; principles; licensing; combining jobs

References


Андрушко П. Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької діяльності: межі, види та проблеми відповідальності за їх порушення / П. П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2000. – 22–28 черв. – № 25. – С. 16–19.

Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження / О. В. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 53–56.

Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – К.: 10 Знання, 2008. – 207 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 1984-х [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану / Я. А. Колінко // Юридична Україна. – 2010. – № 8. – С. 25–31.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб. для студентів вузів / В. М. Бесчастний. – К. : Знання, 2007. –с.

Конституція України: науково-практичний коментар / [В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.] ; ред.. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Х.: Право, 2003. – 808 с.

Кузніченко С. Обмеження прав і свобод людини в умовах надзвичайних правових режимів / С. О. Кузніченко, Ю. В. Градова // Науковий вісник Київського Нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2007. – № 4.– С. 33–40.

Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І.Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 .

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів / О. А. Савченко // Право України. – 2006. – № 3. – С. 26–28.

Савчин М. Основні конституційні критерії обмеження прав людини й основоположних свобод / М. В. Савчин // Вибори і демократія. – 2008. – № 2 (16). – С. 21–28.

Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці Конституційного правосуддя / М. Ф. Селівон // Вісник Конституційного суду України. – 2005. – № 3. – С. 35–52.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555