Delimitation of the concepts of «gift» and «illegal benefit» in administrative and criminal law

Authors

  • Andrii Habuda
  • Kateryna Danchenko

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2022.21.260023

Keywords:

anti-corruption legislation, corruption-related offenses, corruption criminal offense, distinguishing features, law enforcement activities, responsibility

Abstract

The article raises issues of interpretation and application of anti-corruption terminology, in particular, the definitions of "gift" and "illegal benefit". It is noted that the correct delineation of these concepts is important not only for legal science in the application of applied research but also for rulemaking and law enforcement. It was found that courts allow different applications of Art. 172-5 of the Code of Administrative Offenses and Art. 368 of the Criminal Code and as a consequence – incorrect qualification and incorrect definition of a liability. Also, we noticed that the problems of delimitation of gifts and improper benefits are not so much a problem of legislation as to the distorted practice of its application.

Considering doctrinal developments and normative provisions of anti-corruption legislation, the author's approach to determining the differences between the studied terms is proposed. The principle position is substantiated, according to which, when delimitation of illegal benefit and a gift, violation of restrictions on receiving which constitutes an administrative offense, first of all, it should be borne in mind that illegal benefit is always provided for what act using the powers, authority or official position given to him. A gift is received by such a person not for committing or not committing an act with the use of the powers or powers granted to him, but for free, free of charge. Given that the dilemma of the gift and illegal benefit becomes acute in the law enforcement sphere, the authors propose to eliminate it by determining the relevant law enforcement guidelines by the Supreme Court.

References

​Andrushko, P.P. (2002). Problemy kvalifikatsii lehalizatsii (vidmyvannia) hroshovykh koshtiv ta inshoho maina, zdobutykh zlochynnym shliakhom. Pravova derzhava, issue 13, 334–346 [in Ukrainian].

​Hladun, Z.O. (2015). Do pytannia pro zmist administratyvno-pravovykh norm u sferi okhorony zdorov’ia naselennia. Naukovyi visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia: Yurydychna, issue. 2, 133–144 [in Ukrainian].

​Dudorov, O.O. (2017). Pro rozmezhuvannia zlochynu, peredbachenoho statteiu 368 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy, i prostupku, peredbachenoho statteiu 172-5 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia». Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 2 (78), 84–99 [in Ukrainian].

​Kyrychko, V.M. (2017). Problema rozmezhuvannia kryminalnoi ta administratyvnoi vidpovidalnosti za porushennia zaboron oderzhannia nepravomirnoi vyhody y podarunkiv, shliakhy yii vyrishennia. Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 138, 118–131 [in Ukrainian].

​Melnyk, M.I. (2002). Kryminolohichni ta kryminalno-pravovi problemy protydii koruptsii. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

​Navrotskyi, V.O. (2006). Osnovy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

​Osadchyi, V.I. (2004). Problemy kryminalno-pravovoho zakhystu pravookhoronnoi diialnosti. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

​Savchenko, A.V. (2016). Koruptsiini zlochyny (kryminalno-pravova kharakterystyka). Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

​Tiutiuhin, V.I., Hrodetskyi, Yu.V., Hizymchuk, S.V. (2014). Zlochyny u sferi sluzhbovoi diialnosti ta profesiinoi diialnosti, pov’iazanoi z nadanniam publichnykh posluh. V.Ya. Tatsii, V.I. Tiutiuhin (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

​Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii». (2018). M.I. Khavroniuk (Ed.). Kyiv: Vaite [in Ukrainian].

​Yarmysh, N. (2016). Pro spivvidnoshennia oderzhannia nepravomirnoi vyhody z oderzhanniam zaboronenoho podarunka. Visnyk prokuratury, 6, 48–54 [in Ukrainian].

​Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25-26, art. 131 [in Ukrainian].

​Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon URSR vid 07.12.1984 r. № 8073-X. (1984). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, addition to № 51, art. 1122 [in Ukrainian].

Kolomoiets, T.O., Liutikov, P.S. (2017). Obmezhennia shchodo oderzhannia podarunkiv publichnymy sluzhbovtsiamy: deiaki dyskusiini pytannia normatyvnoho zakriplennia v zakonodavstvi Ukrainy. Pravo i suspilstvo, 6, 74–80 [in Ukrainian].

​Yakymova, S.V. (2015). Pro systematyzatsiiu oznak nepravomirnoi vyhody yak predmeta pidkupu za Kryminalnym kodeksom Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Iurydychni nauky», 813, 292–298 [in Ukrainian].

​Zalialova, I.M. (2018). Podarunok medychnomu pratsivnyku yak forma pidkupu. Visnyk penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy, 1(3), 89–95 [in Ukrainian].

​Zhelik M.B. (2018). Pryiniattia propozytsii, obitsianky abo oderzhannia nepravomirnoi vyhody: kryminalno-pravova kharakterystyka. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

​Roshchupkin, S.V. (2019). Spivvidnoshennia poniat predmeta oderzhannia podarunku ta nepravomirnoi vyhody. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 8, 197–202 [in Ukrainian].

​Shapoval, V.M. (2017). Yakist ta efektyvnist zakonotvorennia: aktualni pytannia. Holos Ukrainy, 18 liutoho 2017 r., 32 [in Ukrainian].

​Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1700-VII. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 49, art. 2056 [in Ukrainian].

​Ruban, K.P. (2017). Vidmezhuvannia podarunka vid nepravomirnoi vyhody yak predmeta koruptsiinykh zlochyniv. Yurydychnyi biuleten, issue 4, 120–129 [in Ukrainian].

​Lupalo, O.A., Rokotianska, A.S. (2017). Deiaki pytannia teoretyko-pravovykh zasad vyznachennia vstanovlenykh zakonom pravoporushen shchodo oderzhannia podarunkiv. Zabezpechennia prav i svobod liudyny zasobamy administratyvnoho prava: materialy naukovo-praktychnoho seminaru. O.V. Kuzmenko, I.D. Pastukh, O.K. Volokh (Eds.). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Kafedra», 15–21 [in Ukrainian].

​Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan obmezhennia oderzhannia podarunkiv (dlia politseiskykh, prokuroriv, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh i sluzhbovykh osib Natsionalnoi politsii Ukrainy i orhaniv prokuratury Ukrainy). (2020). M.H. Verbenskii (Ed.). Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

​Drahan, O.V., Kulikova, Y.V., Kich, O.M. (2018). Rekomendatsii dlia pratsivnykiv orhaniv prokuratury z pytan zastosuvannia antykoruptsiinoho zakonodavstva v chastyni obmezhennia shchodo oderzhannia podarunkiv. Kyiv [in Ukrainian].

Published

2023-04-04

How to Cite

Habuda, A., & Danchenko, K. (2023). Delimitation of the concepts of «gift» and «illegal benefit» in administrative and criminal law. Theory and Practice of Jurisprudence, 1(21), 36–49. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2022.21.260023

Issue

Section

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY