Integration of innovative technologies into crime investigation activity is the significant direction of its effectiveness increasing

Authors

  • N. V. Pavliuk Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.2.242807

Keywords:

fighting cybercrime, electronic intelligence, electronic information, information and communication technologies, scientific and technical support, investigative activity, digital forensics

Abstract

The article is devoted to the issues of the scientific and technical support of investigative activity. It is emphasized that nowadays fighting cybercrime determines the necessity to develop and implement the scientific and technical means, techniques and methods, as well as apply them to the activity of law enforcement agencies for prevention and investigation of crimes in the field of information and telecommunication technologies.

The focus is placed on the fact that the retrieval, recording and investigation of electronic (digital) information in the pretrial investigation and its further use as evidence remain among the pressing and, at the same time, unexplored issues. It was stated that digital forensics is an integral and necessary tool in fighting cybercrime which is used for the identification, preservation, recovery, analysis, and presentation of digital evidence.

The conclusion was made that with the spread of cybercrime in the modern world one of the priority directions of scientific and technical support of investigative activity is introduction of the latest means, methods and technologies of electronic intelligence into the work with electronic evidence and also protection of the sources of electronic (digital) information

Author Biography

N. V. Pavliuk , Yaroslav Mudryi National Law University

PhD in Law, Associate Professor of Department of Criminalistics

References

Shepitko, V.Yu., Zhuravel, V.A., Avdieieva. H.K. et al. (2017). Informatsiini zasady tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti orhaniv kryminalnoi yustytsii. Kharkiv: Apostil [in Ukrainian].

Bernaz, P.V. (2015). Innovatsii – osnova kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti z rozsliduvannia zlochyniv. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, 4, 49–53 [in Ukrainian].

Kobets, M.V. (2006). Naukovo-tekhnichne zabezpechennia rozkryttia ta rozsliduvannia zlochyniv, poviazanykh z vybukhamy.

Palamarchuk, S.S. (2004). Naukovo-tekhnichne zabezpechennia poshuku slidiv zlochynu u vodnomu seredovyshchi. Naukovyi visnyk Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2, 110–122 [in Ukrainian].Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav [in Ukrainian].

Udalova, L.D. (2009). Naukovo-tekhnichne zabezpechennia otrymannia verbalnoi informatsii. Zasady kryminalnoho sudochynstva ta yikh realizatsiia v zakonotvorchii i pravozastosovnii diialnosti : tezy dop. ta povidoml. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 3 kvit. 2009 r.). Kyiv: Atika, 435–440 [in Ukrainian].

Bilenchuk, P., Malii, M. (2019). Kosmichna y elektronna kiberzlochynnist: zahrozy i vyklyky novoho tysiacholittia. Lexinform. Yurydychni novyny Ukrainy. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/kosmichna-j-elektronna-kiberzlochynnist-zagrozy-ivyklyky-novogo-tysyacholittya/ [in Ukrainian].

Zvit Holovy Natsionalnoi politsii Ukrainy pro rezultaty roboty vidomstva u 2019 rotsi. (2019). Uriadovyi portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf [in Ukrainian].

Zvit Holovy Natsionalnoi politsii Ukrainy S. Kniazieva pro rezultaty roboty vidomstva za 2018 rik. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. (2018). URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/news/2018/Zvit_NPU_2018.pdf [in Ukrainian].

Statystychna informatsiia pro stan zlochynnosti ta rezultaty prokurorsko-slidchoi diialnosti. Ofitsiinyi sait Heneralnoi prokuratury Ukrainy. (2020). URL: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi politsii Ukrainy pro rezultaty roboty u 2020 rotsi. (2020). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/npu-zvit-2020.pdf [in Ukrainian].

Havlovskyi,V.D. (2019). Analiz stanu kiberzlochynnosti v Ukraini. Informatsiia i pravo–Information and law, 1 (28), 108–117. URL: https://mndcentr.com/vydania/pdf_publ/gv_28_19.pdf. [in Ukrainian].

Hutsaliuk, M.V. (2019). Suchasni tendentsii orhanizovanoi kiberzlochynnosti Informatsiia i pravo–Information and law, 1 (28), 118–128. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/15_9.pdf [in Ukrainian].

Kiberpolitsiia poperedzhaie pro aktyvizatsiiu khakeriv v period karantynu. Ofitsiinyi sait kiberpolitsii Ukrainy. (2020). URL: https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-poperedzhayepro-aktyvizacziyu-xakeriv-v-period-karantynu-617/ [in Ukrainian].

Shepitko, V.Yu. (2019) Innovatsii v kryminalistytsi yak viddzerkalennia rozvytku nauky. Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi : materialy mizhnar. «kruhloho stolu» (Kharkiv, 12 hrud. 2019 r.). Kharkiv: Pravo, 147–150 [in Ukrainian].

Shcho take kompiuterna kryminalistyka (forenzika)? (2017). GROSS digital forensics Lab. URL: https://g-ross.com.ua/novyny/kompyuterna-kryminalistyka-forenzika.html [in Ukrainian].

Domashenko, O.M. (2019) Problemni pytannia vykorystannia tsyfrovykh dokaziv u kryminalistytsi. Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi : materialy mizhnar. «kruhloho stolu» (Kharkiv, 12 hrud. 2019 r.). Kharkiv:Pravo, 52–55 [in Ukrainian].

Shcho take tsyfrova kryminalistyka? (2018). GROSS digital forensics Lab. URL: https://g-ross.com.ua/novyny/cyfrova-kryminalistyka-2.html [in Ukrainian].

Prokopenko, S. (2017). Praktyka ta osoblyvosti provedennia kompiuterno-tekhnichnykh ekspertyz. Materialy IV Vseukrainskoi konferentsii z kryminalnoho prava ta protsesu. Kyiv. URL: https://www.slideshare.net/cyberlab_ua/ss-81935770 [in Ukrainian].

Popular Computer Forensics Top 21 Tools [Updated for 2019]. (2019). Infosec. URL: https://resources.infosecinstitute.com/computer-forensics-tools/#gref.

Android research and analysis tool Andr Ex R. AOS company. URL: https://www.fss.jp/android_andrex_r/ [in Japan].

Published

2022-01-05

Issue

Section

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINAL SCIENCE. JUDICIAL EQUIPMENT; PROSECUTOR'S OFFICE AND LAWYER