International legal means of protecting human rights and freedoms

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2019.15.160561

Keywords:

right to protect his or her rights, self-defense, international legal remedies, recourse to international institutions

Abstract

The article deals with the application of international legal means of protection of human rights and freedoms in Ukraine. The content of the main acts of international law, which guarantee the ability to protect their rights and freedoms from illegal encroachments, is studied. The special place of ratified international treaties in the system of sources of law is demonstrated. The author notes that the appeal to the European Court of Human Rights for protection of the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights, today is one of the most effective means of protection of the rights that is caused, on the one hand, by obligation of performance by Ukraine of its decisions, with another – recognition by a source of the law the decisions of the European Court of Human Rights which courts are obliged to apply at the decision of specific cases. This makes it possible to recognize the appeal to the European Court of Human Rights for the protection of their rights as a form of self-defense (protection of private interest) and a form of protection of the rights and freedoms of others (protection of public interest). The author notes that Ukraine should solve the systemic problem of non-execution of national courts decisions. This is a violation of the right to a fair trial guaranteed by the European Convention on Human Rights. It is proved that the Constitution of Ukraine guarantees the right of citizens to apply to international judicial institutions and bodies of international organizations (members or participants of which is Ukraine) to protect their rights and freedoms. It is proposed to add to the list of grounds for review of decisions of national courts in connection with exceptional circumstances the fact of violation by Ukraine of international obligations by bodies of some international organizations, especially the United Nations Human Rights Committee and the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The expediency of recognizing the jurisdiction of the International Criminal Court by ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court is substantiated

Author Biography

Олександр Миколайович Похил, Yaroslav Mudryi National Law University

Applicant of the Department of Сonstitutional Law of Ukraine

References

Charter of the United Nations. URL: http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html

Hessbruegge J.A. Human Rights and Personal Self-Defense in International Law. Oxford University Press; 1 edition (January 10, 2017). 400 p.

Bezsonova M.V. Konstytutsiine pravo hromadianyna Ukrainy na zvernennia do Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Pravo. 2015. № 1151, vyp. 19. S. 177-180.

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Zelenchuk i Tsytsiura proty Ukrainy» (Zaiavy № 846/16 ta № 1075/16) vid 22 travnia 2018 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79

Rishennia Donetskoho apeliatsiinoho sudu vid 10 zhovtnia 2018 roku u spravi № 227/1505/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77102418

Vitkauskas D., Dykov H. Zakhyst prava na spravedlyvyi sud vidpovidno do Yevropeiskoi konventsii z prav liudyny. Posibnyk dlia yurystiv. Rada Yevropy, 2-he vydannia (ukrainska versiia). 2018. 189 s.

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Burmych ta inshi proty Ukrainy» (Zaiava № 46852/13 ta inshi) vid 12 zhovtnia 2017 roku. URL: https://rm.coe.int/attachment-1-judgment-burmych-gc-46852-13-ukr-translation-/168078eb76

Korynevych A.O. Implementatsiia standartiv zahalnoi deklaratsii prav liudyny u mizhnarodnomu pravi. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vypusk 83 (Chastyna II), 2009. S. 178-182.

Letnianchyn L.I. Zahalna deklaratsiia prav liudyny ta problemy yurydychnykh oboviazkiv liudyny i hromadianyna. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. Kh.: Pravo, 2009. № 1(56). S. 113-123.

Martynenko P.F. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryroda, sposib dii. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy. 2000. Vyp. 3. S. 26-30.

Proekt vosmoi periodychnoi dopovidi Ukrainy pro vykonannia polozhen Mizhnarodnoho paktu pro hromadianski ta politychni prava. Ministerstvo yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/gromadski-obgovorennya-proektu-dopovidi-pro-vikonannya-mijnarodnogo-paktu-pro-gromadyanski-ta-politichni-prava

Implementatsiia Uriadom zakliuchnykh rekomendatsii Komitetu z prav liudyny, nadanykh za rezultatamy rozghliadu Derzhavnoi dopovidi VII tsyklu. Alternatyvna dopovid pro vykonannia Ukrainoiu Mizhnarodnoho paktu pro hromadianski ta politychni prava. Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/CCPR-Alternative-Report_ua.pdf

Vysnovky Komitetu OON z prav liudyny, ukhvaleni 25 lypnia 2018 roku pid chas 123-yi sesii Komitetu OON z prav liudyny, vidnosno povidomlennia № 2250/2013, podanoho na rozghliad Komitetu OON z prav liudyny vid imeni hromadianyna Ukrainy Oleksiia Katashynskoho. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/komitet-oon-z-prav-lyudini-uhvaliv-rishennya-u-spravi-gromadyanina

Zubareva A.Ie. Okremi aspekty vykonannia rishen Komitetu OON z prav liudyny v Ukraini. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia. 2016. Vyp. 20. S. 174-178.

Proektu Zakonu «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia vykonannia rishen mizhnarodnykh orhanizatsii z metoiu zakhystu prav liudyny» vid 19.05.2015 № 2907. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55226

Hutnyk V.V. Pravo na zakhyst u mizhnarodnykh kryminalnykh sudakh: doktryna ta praktyka: dys... dokt. yuryd. nauk: 12.00.11 / Hutnyk Vitalii Volodymyrovych; Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kh., 2018. 442 s.

Published

2019-06-11

How to Cite

Похил, О. М. (2019). International legal means of protecting human rights and freedoms. Theory and Practice of Jurisprudence, 1(15), 1. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2019.15.160561

Issue

Section

CONSTITUTIONAL LAW